پارکت

پارکت"

پارکت کفپوشی از جنس چوب است برای داخل ساختمان که قطعات چوب را به صورت موازی در کنار هم گذاشته تا زمین ساختمان فرش شود.

فروش و نصب انواع پارتیشن های تک جداره و دو جداره در تک پارتیشن