پارتیشن اداری

پارتیشن

پارتیشن اداری یکی از انواع جداکننده‌های کاذب در فضاهای اداری است، که از آن برای نظم بخشیدن، زیباسازی، ایجاد فضاهای خصوصی و استفاده می شود.

فروش و نصب انواع پارتیشن های تک جداره و دو جداره در تک پارتیشن