پارتیشن متحرك چیست

پارتیشن متحرك چیست

پارتیشن متحرك به دیوار جدا كننده ای كه بصورت متحرك و قابلیت جابجایی داشته باشد پارتیشن متحرك گویند
نمونه تصاویر كه مشاهده میفرمائید مربوط به پارتیشن متحرك بیمارستانی می باشد كه به پارتیشن بیمارستانی یا اكاردئون بیمارستانی معروف می باشد.
پنل های بین تخت بیمارستانی و درمانگاهی از ورق پی وی سی ضد اب تولید میگردد و دارای لولا مخصوص این نوع پارتیشن می باشد.
اكاردئون چرخ دار از ابعاد مختلف تشكیل می گردد كه برای فضای بین تخت بیمار استفاده می شود.

فروش و نصب انواع پارتیشن های تک جداره و دو جداره در تک پارتیشن